Projektinė veikla

Straipsnių sąrašas


2016 M.

papildomas pirėmimas2

 

 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas „In the cultural circle of two nations“ (partneriai) (www.jrd.lt);

2016 ltpl

Vieta: Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla.

Projekto įgyvendinimo data: 2016 m. liepos 18 d. iki 2016 m. lapkričio 7 d.

Rezultatai: 2016 m. spalio 2 – 8 dienomis vyko Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuotas projektas „In the cultural circle of two nations“

bendradarbiaujant kartu su Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. 10 Lenkijos ir 10 Lietuvos jaunuolių bei 4 vadovai dalyvaudami

įvairiose veiklose susipažino su abiejų šalių kultūromis, tradicijomis,

istorija bei šių šalių vieta Europos Sąjungoje.

Per neformalias veiklas jaunimas buvo skatinamas kūrybiškai mąstyti, samprotauti apie šiuolaikinę kultūrą ir jos svarbą. Organizuojant įvairias pažinimo,

edukacines veiklas dalyviai įgavo naujų žinių, įgūdžių bei patirties. Kadangi projektas sėkmingai įvykdytas, dalyviai ir toliau planuoja plėtoti tarptautinį

bendradarbiavimą vykdant bendrus projektus.


 erasmus plius logo

Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas „Euromobilumas – pagreitis verslumui“, anglų k.

Enterprise Acceleration via Euromobility“. Nr. 2016-1-LT01-KA102-023056 (www.erasmus-plius.lt)

2016 erasmus

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja

Švietimo mainų paramos fondas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d.

Vieta: Austrija, Sirnitz.

Rezultatai:  Projekto „Euromobilumas pagreitis verslumui“ dėka Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos aštuoni 18-25 metų amžiaus socialinę atskirtį

patiriantys – du technikos priežiūros verslo darbuotojo, du virėjo profesijos, du kirpėjo ir du kaimo turizmo organizatoriaus specialybių mokiniai atliko praktiką

smulkaus ir šeimyninio verslo įmonėse ir įgijo profesinių žinių, įgūdžių bei kompetencijų, patvirtintu Europass mobilumo dokumentu. Mokiniams esantiems iš

mažiau galimybių šeimų, stygo pasitikėjimo savimi, drąsos bei ryžto steigti savo verslą, tačiau po praktikos Austrijoje jie įgijo bendrųjų, socialinių, kultūrinių,

komunikacinių bei kalbinių kompetencijų. Praktika smulkaus ir šeimos verslo įmonėje, verslioje ir ištekliais aprūpintoje aplinkoje su atsakingais mentoriais ir

lydinčiu asmeniu dalyviams turėjo didelį poveikį kalbinių bei bendrakultūrinių kompetencijų tobulinimui, verslumo žinių ir įgūdžių įgijimui, profesiniam

tobulėjimui. Kartu tai prisidėjo prie dalyvių socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, prie vystymo jų atsakomybės jausmo, motyvacijos palaikymo įsitvirtinant

darbo rinkoje Lietuvoje ar užsienyje ir sėkmingo Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos pabaigimo. Projektinė darbo grupė prieš išvykstant dalyviams į

praktiką Austrijoje, organizavo kalbinį anglų ir vokiečių kalbų bei kultūrinį parengimą. Todėl dalyviai lengviau integravosi naujoje aplinkoje ir sugebėjo

bendradarbiauti bei komunikuoti praktikos vietose dirbančiais darbuotojais ir darbdaviais. Prieš mobilumą su partneriais buvo suderintos kruopščiai paruoštos

technikos priežiūros verslo darbuotojo, virėjo, kaimo turizmo organizatoriaus ir kirpėjo praktikos programos, todėl dalyviai įgijo visas šioms profesijoms būtinas

žinias, įgūdžius ir kompetencijas. Kultūrines kompetencijas įgijo važiuodami į kultūrinę kelionę – Austrijos sostinę Vieną. O taipogi tyrinėdami aplinką laisvalaikiu.

Dalyviai glaudžiai susipažino su sostinės įžymybėmis, senovine architektūra, miesto istorija bei Austrijos gamtos grožybėmis. Grįžę iš praktikos mobilumo dalyviai

atsakingai, aktyviai dalyvavo sklaidos renginiuose. Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos projektinė darbo grupė pagerino savo įgūdžius rengiant kokybiškus

projektus, programas, užmezgė stiprius bendradarbiavimo ryšius su BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH.

Results: During the project "Enterprise Acceleration via Euromobility", each of these technicians, business chefs, rural tourism organizers and hairdressers has

gained professional competencies, knowledge and skills, and improved their existing experience. By raising the level of communication, having received the

Europass Mobility Documents and the entrepreneurial "courage" the participants acquired real opportunities not only to become competitive in their area of work in

Lithuania or abroad, but they also became motivated to develop their own career independently. Meanwhile, the project team of the Dieveniskes School of

Technologies and Enterprise improved its skills in developing high quality projects and programs, and established strong cooperation with BVÖ Bildungsberatung &

Vermittlungsagentur GmbH.


 LTK Logotipas1

Lietuvos kultūros taryba. Pleneras „Dieveniškės kalvių vijose 2016“ Nr. S/ETN-16(6.23)/2016 (www.ltkt.lt)

2016 pleneras

Vieta: Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2016 m. gegužės mėn. 1 d. iki 2017 m. spalio mėn. 1 d.

Rezultatai:  Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos senųjų dirbtuvių rekonstrukcijos vizualizacija (Donatas Malinauskas).

Dailininko monumentalisto Augustino Liatuko kinetinė judanti kamerinė skulptūra „Ryto rasa“ iš lauko riedulio ir metalo plastikos konstrukcijos su integruotais

mozaikos inkliuzais, skirta Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos erdvei puošti. Metalinę skulptūros dalį atliko Viktor Zapolski, David Ventis ir kiti.

„Dzūkijos paukščių karuselė“ - keramikos, metalo plastikos ir inžinerinės kūrybos junginys mažiesiems Poškonių gyventojams ir Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcijai. Idėją realizavo skulptorius Audrius Gokas, inžinierius Liudas Šliažas, kalvis Rašitas Sadrejevas ir kiti.

Stilizuoti drožti ąžuoliniai vartai, puošti dzūkiškomis saulutėmis, skirti Šalčininkų r. Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos erdvėms ir vizijai išryškinti. Atlikėjai Saulius Kurnickas, Tomas Pacaitis, Tomaš Giliazetdinov ir kiti. 

Rūtos Bučinskaitės dzūkiški audiniai ir kiti dalyvių kūrybiniai darbai.